بنیامین بهادری ، خواننده شناخته شده موسیقی سبک  پاپ در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش استوری زیر را به اشتراک گذاشت.

 

استوری جدید بنیامین بهادری