هدی زین العابدین با انتشار این عکس نوشت: ٢ نفر رو برای همیشه بزار کنار

اونی که پشت سرت حرف زد ...

اونی که حرفش رو باور کرد ...

 

هدی زین العابدین