امین زندگانی  بازیگر سینما و تلویزیون، تصویری از عمویش در فضای مجازی منتشر کرده و ناراحتی خود را به دلیل فوت  او با طرفدارانش تقسیم کرد:

"وقتی بزرگی در خانواده،به سفر بی بازگشت مقدر شده خود میرود،گویی هویت خاطراتمان را با خود میبرد.
داریوش زندگانی ،عموجان بزرگوارم،با رفتنت خاطرات سالهای دورمان بی هویت شد.
روحت شاد"

امین زندگانی