محمدحسین مهدویان در پستش نوشت:

ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

کان چهره‌ی مشعشع تابانم آرزوست

تولدت مبارک برادر

جواد عزتی