بهرام رادان در پستش نوشت:

امروز طی مراسمی غیررسمی و پشت درهای بسته در کاشان ترین روز جهان بالاخره سشوار بزرگمهر این مردپرمهر و بزرگ رو پس دادم و خودم و او رو اینگونه غرق در شور و شعفی وصف ناشدنی کردم. قدر دوستان کچل خودتون رو بدونین، اونا سرمایه های با معرفت و بدون مویی هستند که باهاشون میتونین از ته دل به اوضاع قاراشمیش دنیا بخندین.

بهرام رادان