رضا بهرام با انتشار این عکس نوشت: سلام به سی سالگی...

(۲۰/دی/۱۳۷۰-۲۰/دی/۱۳۹۹)

خدایا شکرت بخاطر احساس سراسر عشقت در وجودم،که تنها همین باعث میشه هیچوقت احساس تنهایی نکنم.

خدایا سپاسگزارم بخاطر وجود خانواده و دوستانم که با همراهی و دعای خیرشون انگیزه و امیدی برای بهتر شدن هستن.

خدایا ممنونم ازت بخاطر وجود این هواداران با عشق که با لطف بی اندازشون هر روز به من انرژی بیشتر برای ادامه دادن به این مسیر رو میدن.

خدای عزیزم سپاسگزارم که در این سرزمین اصیل و در میان این مردمان نجیب،انسان و با مهر متولد شدم و با افتخار یک ایرانی ام.

امیدوارم با کمک خدا و حمایت شما هر روز در کنار هم اتفاقات بهتری رقم بزنیم و خاطرات زیبا بسازیم.

این شروع ماجراست...

(فرزند ایران و برادر کوچک شما،رضا بهرام) 

رضا بهرام