امیررضا دلاوری در پستش نوشت:

زمانی که محصل ۴ دبیرستان بودم میخواستم برای تست یه سریالی برم بهم گفته بودن عکس بگیر بیا منم این عکس رو گرفتم.

 

امیررضا دلاوری