فلور نظری این عکس را به اشتراک گذاشت و نوشت: 

مقایسه کردن لذت را میکُشد . تنها فردی که باید از او بهتر باشی کسی است که دیروز بوده‌ای....

این عکس رو شیراز گرفتم ، فکر کنم دوسال و نیم پیش

اسمهاشون رو نمی دونم ولی بسیار مودب و لوتی و با مرام بودند .

پ.ن : تابستان بود ، پیاده روی شبانه در شیراز دو سال و نیم پیش بخدا کرونا نبود در هیچ کجا

درود بر شیرازی های عزیز

فلور نظری