حدیث فولادوند با انتشار این عکس ها نوشت:

آرزویی کن...

گوش های خدا پر از آرزوست

و دست‌هایش پر از معجزه؛

شاید کوچکترین معجزه اش

آرزوی تو باشد....

 

حدیث فولادوند

1