امید معلم این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

تست گریم کیهان ملکی در فیلم کوتاه چند قدم آن طرفتر  توسط جناب جلال موسوی کارگردان: امید معلم  تهیه کننده: آذر معماریان  

عکس از مریم رضوی

کیهان ملکی