پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت:

عزیزم ، خواهرم تولدت مبارک هرچی آرزوی خوبه مال تو

من و تو شروع دوستیمون از فیلم سینمایی همکلاس بود سال هفتاد و نه ، حواست هست از وقتی داریم زبان یاد می گیریم واقعا همکلاس شدیم.

حدیث فولادوند