عمو پورنگ با انتشار این عکس نوشت:

« اعتبار »

همه به دنبال اعتبار هستیم !

اما اعتبار از کجا بدست میاد.. ؟

اعتبار رو کی یا چی به ما می بخشه ..؟

 اعتبار رو چطور میشه هم خرج کرد هم نگه داشت ..؟

دیگران در اعتبار بخشیدن به ما چقدر سهیم هستند؟

در نهایت :

بالاترین اعتبار از نظر شما چیه ..؟ 

عمو پورنگ