بهرام رادان ، بازیگر سرشناس سینمای ایران ، با انتشار تصویر جدیدی از خود در شهر کاشان در صفحه‌ مجازی‎اش نوشت:

"خاک دشتت بهتر از زر است"

پست وطن دوستانه بهرام رادان