عباس جمشیدی فر ، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش تصویری را منتشر کرده و نوشته است:

"شادی در همه چیز پنهان می شود باید موفق شویم بیرون اش بکشیم
(امانویٔل اشمیت)
عکس:احمد کاوری"

پست جدید بازیگر سه دونگ سه دونگ