بهنوش طباطبایی ، هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون با انتشار تصویری نسبتا قدیمی از خود و الهه منصوریان، در صفحه‌اش نوشت:

"سه سال پیش با اولین برف سال

با الهه منصوریان عزیزم ، قهرمان عزیزم تمرین کردم و عجب حال وصف ناپذیریست وقتی با یک قهرمان هم انرژی و هم هدف میشی"

 

بهنوش طباطبایی و الهه منصوریان