مهسا ایرانی در پستش نوشت:

واقعی بودن مهمه تو زندگی...

ادا در نیاوردن...

تقلبی نبودن...

خیلی خوبه شفافیت همه جای زندگی آدم باشه اما واقعی بودن تو عشق از همه چیز قشنگ تره...

امیرخان و ریما جان تو ذهن من همیشه خانواده ی خوب و آرومی بودن که شبیه زندگی واقعی به نظر می رسیدن و در کنارشون بودن این رو بهم بیشتر ثابت کرد که این خوشبختی و عشق واقعیه و چقدر این امنیت و احترام کنارشون زیباست...

خوشحالم به خاطر این عکس چون کنار کسایی ایستادم که قلب شون با هنر صیقل خورده و روح شون زیبا و واقعیه...

پی نوشت:فردا بازی دربی هست و در این عکس دو استقلالی و دو پرسپولیسی می بینید  شما استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟؟؟

مهسا ایرانی