علی شادمان در توضیح این عکس نوشت:

این عَکس

برایم بوی نَفت و فیتیله سوخته ی والور میدهد

و

گرمای تیوسِت های نَفتی که بعد تر آمد ...

و یک تانکر نَفت در انتهای حیاط که شب های سردِ زمستان با یک دَبه سمتش می دویدم که مخزن والور ها و تیوست را پُر کنم .

از دوران کودکیم جز بَزم های همیشگیِ خانوادگی ،

فقط دلم برای همین چیز های کوچک تَنگ می شود ...

پ.ن : دلتنگی های فوق ، نوستالژیِ اکثر دهه‌ شصتی ها و حتی پنجاهی های مردم ایران است .

اما خب ما‌ در دهه‌ی هفتاد تجربه شان کردیم ، مسیٔولین از جنگ تا کنون بی میلی عجیبی نسبت به پیشرفت شهر های مَرزی مثل ایلام دارند !

«ایلام»

غنی از ثروت است و محروم از توسعه ...