شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت:

متاسفانه به بیماری آسم دچار شدم....‌

قرار گرفتن در فضاهای سرد برای فیلمبرداری ، بوی سیگار آدمها در فضای بسته ،بوهای تند ،وزن زیاد.... واز همه مهمتر الودگی هوا........،دست بدست هم داد و مرا درگیر بیماری آسم کرد.......

 تحت درمانم تا بتوانم بدرستی نفس بکشم و حالت خفگی شبانگاهی ام درست شود..... و خود را برای عمل اسلیو معده ، که مدتی پیش قرار بود انجام شود ، آماده کنم

......

محتاج دعای خیر شما عزیزان هستم

شهره لرستانی