حدیث تهرانی با انتشار این عکس نوشت:

اما اگر هیچ چیز

نتواند ما را از مرگ برهاند

لااقل "عشق"

از زندگی نجاتمان خواهد داد ...

این روزا بیشتر از همه به چی فکر می کنید تو تنهایی های خودتون ؟ 

 

1

حدیث تهرانی