نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت:

نوری

تو

عزیز 

دل 

منی

زمانت داره می‌رسه

نوید محمد زاده