نوید محمدزاده این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و طبق روال همیشه پوشش عجیبش در این عکس هم به چشم می خورد!

 

نوید محمدزاده