بهنوش بختیاری در پستش نوشت:

برای حضورتک تک شما در صفحه ام ممنونم و خدارو شکر میکنم که انقدرخوبه که شما رو در مسیر زندگیم قرار داده.

 

بهنوش بختیاری