عکسی که سوسن پرور با دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

سلفی سوسن پرور با دوستش + عکس