سکانس های عاشقانه محمدرضا گلزار و کتایون ریاحی در «شام آخر» را از دست ندهید.