پویا امینی ، بازیگر سینما و تلویزیون با به اشتراک گذاشتن تصاویری از تخت جمشید شیراز، به موضوعی جالب که در حکاکی‌های تاریخی ایرانی نهفته است اشاره کرد.

"در تصاویرحکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست

هیچکس سوار بر اسب نیست

هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید

در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد.

این ادب اصیلمان است:نجابت -قدرت- احترام- مهربانی- خوشرویی"

 

پست جالب پویا امینی