رضا بهرام ، خواننده پرطرفدار این روزهای موسیقی ایران ، با انتشار تصویر جدیدی از خود، روزهای خوشی را برای مخاطبان آرزو کرد.

 

پست جدید رضا بهرام