پدرام کریمی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی با انتشار تصویری جالب از چراغ راهنمایی و رانندگی که نیمی از آن قرمز و نیم دیگرش سبز است، استوری زیر را منتشر کرد.

 

شوخی پدرام کریمی با چراغ راهنمایی و رانندگی