طناز طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

چند سال پیش کنارِ شما سینما را تجربه کردم

دغدغه مندی و انحصار نگاهِ شما به سینما همیشه برایم ستودنی بود

و ایمان دارم قاتل و وحشی همان نگاهِ شخصی و معجزه‌گر است که نباید از دست داد

منتظرم تا بر پرده سینما آن شکوه را ببینم

قاتل و وحشی

#حمید_نعمت_الله

#سینما

#اصالت

حمید نعمت الله