سحر دولتشاهی با انتشار این عکس نوشت:

فیلمی که دوسش دارم و کارگردانی که بسیار دوسش دارم ، فرنوش صمدی عزیز .

با بهترین آرزوها برای تمام دوستان و همکارانم در خط فرضی .

سحر دولتشاهی