ساقی حاجی پور ​ بازیگر نقش هدیه ی سریال هم گناه  با انتشار این عکس نوشت:

ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را

اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را

|سعدی|

ساقی حاجی پور