مهشید جوادی با انتشار این تصاویر نوشت:

تیم بچه مهندس ۴ از تک‌ تکتون ممنونم، واقعا سوپرایز شدم، خداروشکر که خانواده ای مثل شما دارم، مرسی خیلی 

همه اونایی که امروز آفیش نبودن و تو عکس نیستن جاشون خالیه

دوستون دارم 

 

1

2

3

مهشید جوادی