حسین اسرافیلی از شاعران پیشکسوت آیینی کشورمان، درباره وضعیت جسمانی‌اش گفت: مدتی در بیمارستان بستری بودم و قلبم را عمل کردم. الان حالم نسبتاً بهتر است. ده، دوازده روز دیگر شرایط جسمی ام بهتر می‌شود و می توانم راحت تر صحبت کنم.