استوری از چهره کتایون ریاحی در آستانه 60 سالگی و بدون آرایش را می بینید.

 

کتایون ریاحی