هانیه توسلی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

تنهایی پر هیاهو .......

هانیه توسلی