الناز شاکردوست با انتشار این عکس نوشت:«باز این دختـــرِکولــــی »

الناز شاکردوست