نیکی کریمی با انتشار عکسی از پدرش نوشت:

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زبان شود هر مویی

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

یار فرزانه من ، پدرم تولدت مبارک

شکرانه وجودت را به جا میاورم و قدر دان معرفت ، روشن بینى و صمیمیتت هستم .

جان من ، زاد روزت مبارک همه کسانى که از بودن در محضر تو و هم کلامى با تو لحظه هاى زندگى شان زیباتر شد و معنا گرفت.

نیکی کریمی