آتیلا پسیانی با انتشار این عکس نوشت:

فرید جهانگیر عزیز از دوستان قدیمی منه . سالها پیش پرتره من را کار کرد که متاسفانه دیر جنبیدم و ندارمش .

حال نقاشیهای فرید رو دوست دارم . پر حسه و زنده .

آتیلا پسیانی