سپند امیرسلیمانی  با انتشار استوری‌ در صفحه خود، روز تولد امیرحسین رستمی را تبریک گفتند.

 

.تولد امیرحسین رستمی