محمدرضا رهبری ، که قرار است در سریال « بچه مهندس 4 » نقش جواد جوادی را ایفا کند، تصویری از پشت صحنه این سریال را در صفحه خود منتشر کرد.

"در کنار بزرگان سینما و تلویزیون
پشت صحنه سریال بچه مهندس۴"

پشت صحنه بچه مهندس 4