گوهر خیراندیش هم این روزها به دلیل کرونا در بیمارستان بستری و در حال درمان است.

ریه‌های خانم خیراندیش هم درگیر  کرونا  شده و ایشان در بیمارستان در حال کورتون‌درمانی است.

او ابراز امیدواری کرد حال این هنرمند هرچه زودتر بهبود پیدا کند.

به گفته یاری، گوهر خیراندیش که گاهی در خارج از کشور زندگی می‌کند، این روزها در ایران به سر می‌برد.

اولین ویدیوی منتشر شده از گوهرخیراندیش در بیمارستان را مشاهده می کنید.