تصویر منتشر شده از باران کوثری و سولماز غنی در پشت صحنه « ملکه گدایان » را مشاهده می کنید.

 

باران کوثری و سولماز غنی