نعیمه نظام دوست با انتشار این عکس نوشت:

علی جان بابا بلند شو ، از دیشب که شنیدم حالت بد ، تو شوکم به همه گفتم من مطمئنم علی خوب میشه ، من ایمان دارم علی خوب میشه ، دیشب تابحال که درست نخوابیدم تا چشم رو هم گذاشتم خوابت و دیدم خوب و سلامت و خندون بودی پس بلندشو و یه یاعلی بگو من به قدرت معجزه ایمان دارم و میدونم تو شوخی کردن رو دوست داری ولی الان شوخی نکن و بلند شو و ببین چقدر همه دوستت دارند ، خدایا مددی کن ، مردم عزیزم دعا کنید . خواهش میکنم ، التماستون میکنم دعا کنید .

 

علی انصاریان