پرستو صالحی  بازیگر سینما و تلویزیون به گرانی قیمت موز در کشور واکنش نشان داد.

 

پرستو صالحی