لیندا کیانی با انتشار این عکس ها نوشت:

فیلم سینمایی منصور

 کارگردان: سیاوش سرمدی

لیندا کیانی