تصویر منتشر شده از بهرام رادان و هوتن شکیبا بر روی فرش قرمزجشنواره سی و نهم برای فیلم « ابلق » ساخته نرگس آبیار را می بینید.

 

M9536711.png