صبا کمالی با انتشار این عکس نوشت:

چه دوران عجیبی..

اگر مایل بودید به طور  مختصر از عجایب این دوران و تجربیاتتون در کامنتها بنویسید.

 

O9119190.png