فلور نظری این تصویر را در صفحه مجازی خود منتشر کرد و نوشت:

علی انصاریان

معجزه

خدایا بخاطر دل مادر نازنینش معجزه ،

همه ی ما با قلبی دردمند ازت می خواهیم آقای انصاریان رو شفا بده .