لیندا کیانی این تصویر را در صفحه مجازی خود منتشر کرد و نوشت:

فیلم سینمایی منصور

کارگردان: سیاوش سرمدی

 

لیندا کیانی