شبنم قلی خانی این تصویر را در صفحه مجازی خود منتشر کرد و نوشت:

 

آهای مامانایی که همه دلخوشیتون دلخوشی ماست روزتون مبارک

شبنم قلی خانی