گفته های زنده یاد علی انصاریان در برنامه دورهمی را در ادامه مشاهده می کنید.